Top
Menu Luk
Kim Hersland

Hvordan påvirker Corona krisen os?Mange mennesker er i dag påvirket hårdt af den corona krise som vi på nuværende tidspunkt er hårdt påvirket af. Mange ligger syge, mange har symptomer men kan ikke blive testet og så har vi desværre også et dødstal som kun stiger. Udover de fysiske konsekvenser ser vi også massiv tilbagegang på det danske arbejdsmarked og mange mennesker bliver bliver arbejdsløse. Denne økonomiske krise er ikke et så voldsom siden finanskrisen i 2008 og nogle tendenser under den nuværende kriser tyder også på at denne kan blive slemmere, fordi den har helbredsmæssige konsekvenser også. Vi vil her opsummere lidt på hvordan status er lige nu i Danmark.

Status for økonomien og danske virksomheder?

På nuværende tidspunkt er danmark skruet sammen sådan at danske virksomheder er pådraget sig reglen om at hvis en medarbejder kan arbejde hjemme skal arbejdet udføres hjemmefra. Kan arbejdet ikke udføres eller er det en arbejdsplads med mange mennesker, skal medarbejderne sendes hjem. Dette gør at man som virksomhed har ret til at kunne søge om finansiel støtte for medarbejderens løn frem til juni. Dette er noget som regeringen har sat i værk for at holde den danske økonomi nogenlunde i gang, imens denne helbreds krise er over det danske samfund.

Dog ser vi også eksperter komme med løbende udtalelser om hvad der kommer til at ske med den danske økonomi og netop det har statsautoriseret revisor Kim Hersland kommer med hvor han udtaler at vi kan komme i en situation hvor danske virksomheder må dreje nøglen om fordi de mangler penge i kassen. Her tales der primært om virksomheder som driver fysiske salg, da deres butikker på nuværende tidspunkt er lukket og ikke kan lave nogen omsætning.

Status for dansk helbred?

På nuværende har vi en situation der hedder at 46.916 danskere er testet for coronavirus. Af disse personer der er testet er der 4.647 som er testet positive og som er bekræftet af et laboratorie. Af disse er der 1.327 der har overstået infektionen. Det triste tal er at 179 er erklæret døde med coronavirus hvilket svarer til en døds procent på 3,9%. Hvis man skal se disse tal med et positivt sind, så har vi i Danmark været gode til at tackle denne sygdom og man har fra regeringens side valgt at reagere hurtigt i stedet for at ende i en situation, hvor man står med et en stor samfunds spredning af smitten og dermed en uhåndterbar situation. Yderligere har man formået at undgå en situation som der på nuværende tidspunkt er i Spanien og Italien. Et top medie i Italien har blandt andet givet Mette Frederiksen den cadeau hun fortjener, når det kommer til som regeringsmagt at handle på den her coronavirus.

  • Frygten for en bølge af konkurser er formentlig ubegrundet

    Kæmpe kado til den røde regering

    Den nuværende danske regering med Mette Frederiksen skal have en kæmpe cadeau til det stykke arbejde der er lavet i samarbejde med sundhedsstyrelsen og danmarks serum institut. De har formået at inddæmme smitten sådan at sundhedssystemet ikke er blevet overrumplet og dermed står vi ikke i en situation hvor vores sundhedssystem ikke kan følge med.

    Godt arbejde!